RETRO RADIO
       De Vlaamse Radioverzamelaars    vzw
Wat : vanaf 2019 een nieuwe site

De vereniging vzw Retro Radio  De Vlaamse Radioverzamelaars  wordt               de vzw Retro Radio  & Audio           

stelt zich tot doel:
1e  De bevordering van de belangstelling voor en de studie van de historische       radio - en AUDIOtechniek .
2e  Het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift onder de naam “Retro       Radio & Audio” voor de leden.
3e  Het inrichten van ruilbeurzen en tentoonstellingen
4e  Het kopen en verkopen van toestellen en onderdelen ten behoeve van de       leden via veilingen.
5e Alle activiteiten zowel roerend als onroerend, welke betrekking hebben op de      werking van de vereniging.